10 tips for å redusere strømregningen

Strøm utgjør en betydelig del av det norske husholdningsbudsjettet, og særlig i løpet av de kaldeste vintermånedene. En gjennomsnittlig norsk husholdning antas å ha et årlig strømforbruk mellom 20 og 25 000 kWh, til en pris på ca. 90 øre per kWh.

Strømkostnaden kan deles opp i tre kategorier – som inkluderer statlige/ kommunale avgifter, nettleien og selve strømprisen. Prisene har steget markant de siste årene, som følge av økte kullpriser, redusert nedbør og konstruksjonen av nye kraftlinjer for eksport.

Basert på disse tallene vil en norsk familie kjøpe strøm for godt over 20 000 kroner hvert år, og det understreker behovet for å redusere energibruken i hjemmet. Her har vi listet opp 10 tips, som lar deg kutte strømregningen.

1.Velg spotpris fremfor variabel pris

Å kjøpe strøm til spotpris er i gjennomsnitt billigere enn å inngå en variabel strømavtale, noe som er blitt bevist flere år på rad. Spotpris betyr ganske enkelt at man betaler nesten det samme som kraftselskapet, i det selskapet kjøper inn strøm på kraftbørsen. I bytte mot et mindre påslag, betaler man tilnærmet markedspris fra måned til måned.

Undersøkelser viser at spotprisen nærmest konstant har vist seg å være billigere enn avtaler for variabel strømpris. Sjekk derfor avtalen du har med strømselskapet ditt, og ta grep hvis det trengs.

2. Etterisolering av loft og tak

Energieffektivitet er viktig, og spesielt når man bor i et eldre hus. Boliger av eldre standard mangler ofte tilstrekkelig isolasjon av loft, vegger og tak – som igjen fører til et unødvendig energitap, i form av varme som lekker ut.

Stadig flere husholdninger velger å varme opp boligen med elektrisk varmepumpe. Av den grunn kan det være en lur ide å investere i en grundig etterisolasjon av boligen.

3. Reduser forbruket av varmtvann

Varmtvannsberederen trekker mye strøm, og særlig hvis den tømmes med jevne mellomrom. For å spare penger bør man derfor bruke mindre tid i dusjen, og unngå hyppige bad. I tillegg kan det lønne seg å installere en såkalt “sparedusj”, som gjør vannbruken mer effektiv.

En sparedusj hjelper deg redusere strømforbruket på to måter – enten gjennom å regulere temperaturen, eller ved å begrense hvor mye vann som kommer ut av dusjhodet.

4. Installer lyspærer som sparer strøm

Strømsparende lyspærer har blitt et vanlig skue de siste årene, og kan spare husholdningen for tusenvis av kroner. I butikken er halogenpærer det billigste alternativet, men de har også en kort holdbarhetstid.

I stedet lønner det seg å investere i spesialpærer, med lang holdbarhetstid og lavt strømforbruk. Sparepærer på 9 watt, vil eksempelvis kunne spare en gjennomsnittlig husholdning for inntil 1 000 kroner i året.

5. Søk om energitilskudd gjennom Enova

Enova er en statlig organisasjon som jobber med å forbedre innbyggernes energiforbruk. Utenom å være en viktig opplysningstjeneste for energibruk, har de også påtatt seg jobben med å dele ut statlige tilskudd. Disse går i hovedsak til kjøp og installasjon av energieffektive tiltak.

I skrivende stund kan du blant annet søke om støtte for inntil 28 750 kroner, ved salg av fornybar energi tilbake til strømselskapet. Tilskuddet gjelder for installasjon av solcellepanel, samt at man inngår plusskundeavtale med strømleverandøren om å selge tilbake all overskuddsstrøm.

Tilskuddet dekker ikke hele kostnaden, men sørger likevel for en langsiktig økonomisk lønnsomhet. Det gjelder kun for privatpersoner som ønsker å bygge ut egen strømproduksjon med fornybare energikilder.

6. Reduser bruken av tørketrommel

I løpet av sommermånedene kan det være mye penger å spare hvis man tørker klærne sine på en vanlig måte, fremfor å benytte tørketrommel. Trommelen trekker mye strøm i forbindelse med varmeproduksjon, og bør ikke benyttes med mindre det er absolutt nødvendig.

En moderne tørketrommel bruker et sted mellom 3 og 4 kilowatt per time. Med en pris på 90 øre per kwh, ender vi opp med inntil 3,6 kroner i kostnad hver gang trommelen benyttes. Over tid kan en husholdning spare store summer kun ved å henge opp klærne til tørk.

7. Installer en AMS måler for strøm

Fra og med år 2019 vil det være et nasjonalt krav om at alle norske hjem har en AMS måler installert. Navnet er en forkortelse for “avansert måle og styringssystem”, og beskriver en ny type strømmåler som gir huseier forbedret oversikt over all energibruk.

Med AMS måler kan du lese en detaljert oversikt over forbruket, og se hvilke elektroniske applikasjoner som trekker strøm i nåtid. Måleren vil kunne hjelpe deg kutte strømregningen gjennom å identifisere unødvendig forbruk.

8. Bytt til mer energieffektive vindu

Hvorvidt du burde bytte ut vinduene i boligen, avhenger i stor grad av alder. Såkalte “isoleringsglass” fra 1960 og 1970 tallet har for eksempel et varmetap på inntil 35 prosent, og det til tross for at de dekker skarve 5 prosent av boligens overflate. De lekker varme som en sil, og bør derfor erstattes med mer energivennlige vindu.

Nye energieffektive vindu vil også føre med seg andre fordeler, i form av bedre lydisolasjon og klarere lysforhold.

9. Sørg for å ha en jevn innetemperatur

Å regulere innetemperaturen kan være vanskelig, og særlig hvis man benytter et eldre ventilasjonssystem. Det kan også være store besparelser å hente, dersom man holder innetemperaturen på et konstant nivå, som samsvarer med kroppstemperaturen.

Et sunt inneklima inkluderer en temperatur på mellom 19 og 23 Celcius, avhengig av hva man selv foretrekker. Går man over denne grensen vil det kunne føre til fysisk ubehag – og ikke minst et høyere strømforbruk.

10. Installer lys med bevegelsessensor i hjemmet

Det kan være en frustrerende jobb å minne alle familiemedlemmer på at lyset må slukkes hver gang de forlater et rom. En effektiv løsning er å installere sensorer som skrur på lyset ved bevegelse. Da slipper man å sløse penger på belysning av rom som står tomme.

Moderne bevegelsessensorer bør også kunne programmeres slik at de ikke fanger opp husdyr, slik som katter og hunder.

Siteringer har jeg funnet her: https://www.skageraknett.no/stromsparing/hva-kan-jeg-gjore-for-a-redusere-stromforbruket-article824-1637.html